Cine suntem

Asociaţia „ANASTASIA” este persoană juridică română de drept privat constituită conform Ordonanţei cu privire la asociaţii şi fundaţii nr.26/2000.

Funcţionează în baza hotârârii judecătoreşti nr. 12/A/15.05.2009 şi este înscrisă la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin sub numărul 14/15.05.2009 şi are Codul Unic de Înregistrare Fiscală nr. 25591689.

Sediul asociaţiei este în localitatea Drobeta Turnu Severin,  str. I. Gh. Bibicescu, nr. 6. 

Asociaţia „ANASTASIA” este o organizatie creştină de dezvoltare comunitară, filantropică, non – guvernamentală, având caracter civic, democratic si moral fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options